Vrouw zoekt haar biologische vader. Zoekster werd opgevoed in het gezin van haar natuurlijke moeder en haar echtgenoot, welke haar samen hebben geadopteerd. Zoekster werd geboren op 8 september 1958 in Antwerpen. De verwekker is een mediterraan type (mogelijk zeeman of iemand uit een betere sociale klasse ?). Het is absoluut niet zeker of gezochte van het bestaan van zoekster afweet. Voor zoekster is deze zoektocht zeer belangrijk, ook omwille van medische redenen.